Gå risk 1 utbildningen inför ditt b-körkort i Uppsala

Risk 1 – Teori

Risk 1 är den första delen i den obligatoriska risk utbildningen. Intyg på att ha gått kursen är nödvändigt för att genomföra en uppkörning hos Trafikverket. Den 1 april 2009 utökades den obligatoriska riskutbildningen med en ny del, Riskutbildning del 1 för B-behörighet som omfattar risker med alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt. Riskutbildning del 1 är en teorikurs och den kan genomföras redan i början av utbildningen för körkortsbehörighet B (personbil). Riskettan är giltig i 5 år.

Vi erbjuder Riskettan utbildning för B- behörighet med bästa kvalitet på utbildningen med erfarna trafiklärare som jobbat i många år i branschen.

Vi garanterar rapportering inom 24 timmar efter utbildningen. Vi har olika erbjudande för elever som vill gå både R1 och R2.

Trafikkoner på bilväg

Syfte och mål med risk 1

Den första delen av två obligatoriska riskutbildningar och består av diskussioner och reflektioner kring riskbeteenden i trafiken. Den syftar till att ge dig kunskap och insikt om hur alkohol, andra droger, trötthet samt andra beteenden och faktorer kan påverka körförmågan för att skapa duktiga förare och uppnå nollvision. Särskild vikt läggs på risker kring alkohol och andra droger samt trötthet.

Mål

Du som elev ska efter genomgången utbildning inse betydelsen av att ta avstånd från alkohol och andra droger i samband med körning samt vikten av att vara utvilad och koncentrerad som förare. Du ska få insikt om konsekvenser kring riskbeteenden som kan påverka körförmågan och hur de kan undvikas. Du ska även få kunskap och insikt om vilka konsekvenserna kan bli samt vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas.

Delmål

Du ska kunna återge skillnaden i olycksstatistik mellan olika åldersgrupper och mellan män och kvinnor. Du ska kunna återge hur riskerna i trafiken kan påverkas av faktorer som kön, ålder, personlighet, livsstil, grupptillhörighet och grad av körerfarenhet. Du ska kunna återge hur trafiksäkerheten kan påverkas av faktorer som medpassagerare, mobiltelefoner, stress, lek, etc. Du ska kunna redogöra för hur förarbeteendet påverkas av värderingar och attityder samt vilka konsekvenser det kan få efter utbildningen.

En bra trafikskola hjälper dig ta körkort i Uppsala

Boka riskettan

Boka Riskettan för 500 kr. Betalas med Swish innan kurstillfället!

Kursen hålls hos oss på nedan adress:
ABC Trafikskola AB
Strandbodkilen 1
753 24 Uppsala