Uppsalas smidigaste körskola


ABC Trafikskola är körskolan för dig som vill ta körkort privat. Vi har skapat våra kurser för att de ska vara anpassade till de som vill köra så mycket som möjligt själva.  Hos oss få du den hjälp som krävs för att lyckas köra privat.

VÅRA KURSER

Handledarutbildning är vår specialitet

Det viktigaste delen för att ni ska lyckas ta körkort utan dyra lektioner på en trafikskola är handledarutbildningen. Handledarutbildningen är mer än bara ett nödvändigt steg för att få tillstånd att köra. Den är även en möjlighet att skaffa er de kunskaper som krävs för att körningen ska bli lärorik, målinriktad och fri från konflikter.