Våra Kurser


Alla utbildningar som krävs för dig som vill köra privat

Introduktionsutbildningen, som ofta kallas för "handledarutbildning" är en obligatorisk utbildning för de som vill övningsköra privat. Utbildnigen är obligatorisk för handledaren och är efter genomgången utbildning och registrering hos Trafikstyrelsen giltig i 5 år.

Risk 1 är den första delen i den obligatoriska risk utbildningen. Genomgången utbildning  är ett krav  för att  göra  kör prov  på Trafikverket.

Utbildningen består av diskussioner och reflektioner kring riskbeteenden i trafiken. Den syftar till att ge dig kunskap och insikt om hur alkohol, andra droger, trötthet samt andra beteenden och faktorer kan påverka körförmågan för att skapa duktiga förare och uppnå nollvision.

Även om en handledare kan vara mycket erfarenhet i trafiken, kan en extra lektion i körkortsteori vara till stor hjälp för eleven. Trafikverkets prov kan ställa även erfarna förare på prov. Därför erbjuder vi kursen Körkortsteori-B för privatförare.

Risk 2: Halkbana är den andra delen av den obligatoriska Risk utbildningen. Genomgången utbildning  är ett krav  för att  göra  kör prov  på Trafikverket.
Risktvåan, där halkbanan ingår, börjar med en teoretisk genomgång och diskussion av de situationer som kan uppstå. Eleven kommer därefter att få praktisera körning på halkbana och känna på hur fordonet reagerar på olika slags underlag och förutsättningar.