Handledarutbildningen är obligatorisk innan du börjar övningsköra

Handledarutbildning

Introduktionsutbildning för B-körkort

Bli godkänd handledare. Den här kursen är anpassad för dig som önskar handleda vid privat övningskörning.

Introduktionsutbildningen / Handledarutbildning, som ofta kallas för ”handledarutbildning” är en obligatorisk utbildning för de som vill övningsköra privat. Utbildningen är obligatorisk för handledaren och är efter genomgången utbildning och registrering hos Trafikstyrelsen giltig i 5 år.

Anpassat för privat körning

Det viktigaste för att ni ska klara av övningskörningen är att ni arbetar utifrån en genomtänkt kursplan. Därför får de som går handledarutbildningen hos oss min egna kursplan, utvecklad under mina 20 års som körskolelärare och framtagen specifikt för privatförare.

I kursplanen ingår ett övningshäfte med övningar som handledare och elev gör tillsammans. Övningarnas svårighetsgrad ökar i lagom takt med tydliga beskrivningar av vad som anses som godkänt. När en ni når godkänt i en övning, kan ni gå vidare till svårare övningar. Detta för att elev och handledare kan känna sig trygga i att de vet vad som behövs, och kan känna sig lugna i att övningskörningen inte blir för svår eller försätter övningsföraren i farliga trafiksituationer.

Har du några frågor, ring eller skicka sms till 0704028856.

Ta kontakt med en bilskola i Uppsala för att påbörja vägen mot körkort

Syfte och mål

 • Informera om körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning
 • Mål och innehåll i kursplanen
 • Handledarens juridiska ansvar under övningskörningen
 • Handledarens moraliska ansvar som föredöme
 • Krav och bedömningskriterier vid förarprov
 • Hur man kan få ytterligare information om körkortsutbildning och övningskörning
 • Hjälp med planering och strukturering av övningskörning
 • Den privata övningskörningens roll och hur denna kan kombineras med undervisning hos trafikskolor för att åstadkomma en effektiv och säker körkortsutbildning
 • Körerfarenhetens betydelse för trafiksäkerhet
 • Hur teori och praktik kan integreras i körkortsutbildningen
 • Övningsfordon och utrustning
 • Information om viktiga trafiksäkerhetsfaktorer
 • Val av lämpliga utbildningsmiljöer med hänsyn till elevens erfarenhet och färdighet.
 • På vilka sätt och varför handledare och elev kan tolka samma trafiksituation olika.
 • Den oerfarna elevens begränsningar och tänkbara felhandlingar.
 • Elevers uppfattningar om den egna förmågan och värdet av att undvika risker.
 • Unga bilförares inblandning i olyckor och skaderisker relaterade till faktorerna hastighet, bilbälte, alkohol och andra droger samt trötthet.
 • Att trafikanters kunskaper, attityder, vilja och beslutsfattande inom dessa områden har betydelse för trafik­säkerheten.
 • Var man kan söka ytterligare trafiksäkerhetsinformation.
Ta körkort i Uppsala och upplev friheten med bil

Boka utbildningen

Boka idag till ett speciellt erbjudande.
280 kr (vardagar)
350 kr (helger)

Kursen hålls hos oss på nedan adress:
ABC Trafikskola AB
Strandbodkilen 1
753 24 Uppsala