Körtkortsteori B


Körkortsteori för privat övningskörning

Var säker inför teoriprovet

Även om en handledare kan vara mycket erfarenhet i trafiken, kan en extra lektion i körkortsteori vara till stor hjälp för eleven. Trafikverkets prov kan ställa även erfarna förare på prov. Därför erbjuder vi kursen Körkortsteori-B för privatförare.

Syfte och Mål

Kursen går igenom de moment som ingår  i Trafikverkets kunskapsprov.

  1. Fordonskunskap & Manövrering

  2. Miljö

  3. Trafiksäkerhet

  4. Trafikregler

  5. Personliga  förutsättningar